Teaching booklet 2020

Table of Contents Passages from recent letters of the Universal House of Justice 9 May Letter Ridvan message 2020 Naw-Ruz message 2020 Quotations from the Writings on Teaching Qualities and Attitudes of the teacher Courage Detachment (Book 6 Unit 2 Section 8) The Power of Divine Assistance Divine Confirmations Perfection and humility (Book 6 Unit […]

Onderrichtsboekje 2020

Inhoudsopgave Citaten uit recente brieven Brief 9 mei Ridvanboodschap 2020 Naw-Ruzboodschap 2020 Citaten over onderricht Kwaliteiten en Houding van een Onderrichter Moed Onthechting De kracht van goddelijke bijstand Goddelijke bekrachtiging Volmaaktheid en nederigheid Ware opoffering ’Abdu’l-Bahá, het Voorbeeld Gebeden Inzichten over gesprekken met jongeren Grootsheid van de transformatie Het educatieve proces Bestuderen van materialen Rol […]