Bahá’í Gemeenschap Nederland, gevestigd aan de Riouwstraat 27, 2585 GR Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onder Bahá’í Gemeenschap Nederland vallen de Nationale Geestelijke Raad met zijn benoemde nationale instituten, bureaus, comités, en werkgroepen, alsmede de Plaatselijke Geestelijke Raden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Burgerlijke staat
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Deelname aan de cursussen van het trainingsinstituut

Bahá’í Gemeenschap Nederland verwerkt deze persoonsgegevens om de gemeenschapsopbouwende activiteiten te kunnen faciliteren.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Bahá’í Gemeenschap Nederland verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Godsdienst of levensovertuiging (wanneer u ingeschreven staat als bahá’í)
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Bahá’í Gemeenschap Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en andere communicatie
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze taken uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze activiteiten en evenementen
– Indien nodig, om te bepalen of u kunt bijdragen aan de bahá’í-fondsen
– Indien nodig, om te bepalen of u kunt deelnemen aan bahá’í-verkiezingen
– Indien nodig, om te bepalen of u kunt deelnemen aan bahá’í-pelgrimsreizen

Worden er geautomatiseerde verwerkingen gebruikt?
Bahá’í Gemeenschap Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Bahá’í Gemeenschap Nederland) tussen zit. Bahá’í Gemeenschap Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Microsoft Outlook: voor het versturen van e-mailberichten naar één of meerdere individuen.
– Mailchimp: voor het versturen van e-mailberichten naar de gehele gemeenschap.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Wanneer u zich uitschrijft als lid van de Nederlandse Bahá’í Gemeenschap, dan hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar voor al uw persoonsgegevens om zo het proces van mogelijke herinschrijving in de gemeenschap of internationale verhuizing te vergemakkelijken.

Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?
Bahá’í Gemeenschap Nederland verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van onze diensten, zoals het bevestigen van uw lidmaatschap bij een internationale verhuizing of aanvraag voor een pelgrimsreis.

Gebruiken wij cookies, of vergelijkbare technieken?
Bahá’í Gemeenschap Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bahá’í Gemeenschap Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@bahai.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek deze mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Bahá’í Gemeenschap Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het Nationaal Secretariaat via secretariaat@bahai.nl.